จะทำอย่างไรดีกับสินค้าที่ขายไม่ออกและจะระบายสินค้าพวกนี้ออกอย่างไร

สำหรับเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหรือเถ้าแก่ทั้งหลายที่เป็นร้า … More จะทำอย่างไรดีกับสินค้าที่ขายไม่ออกและจะระบายสินค้าพวกนี้ออกอย่างไร