โรงแรมญี่ปุ่น Toyoko Inn สาขา Tokyo Shinagawa Konan-guchi Tennozu Isle มีจุดที่สามารถถ่ายรูปสวนในบรรยากาศที่เงียบสงบได้ที่หลายคนอาจไม่ได้สังเกต

อย่างที่ผมเคยบอกว่า เวลาที่ผมมาญี่ปุ่นทุกครั้ง ผมก็จะต้ … More โรงแรมญี่ปุ่น Toyoko Inn สาขา Tokyo Shinagawa Konan-guchi Tennozu Isle มีจุดที่สามารถถ่ายรูปสวนในบรรยากาศที่เงียบสงบได้ที่หลายคนอาจไม่ได้สังเกต