จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2022…….

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับว … More จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2022…….