ผมไม่เคยคิดที่จะสั่งซื้อคอมพิวเตอร์จากออนไลน์เลย จนกระทั่งถึงวันที่ผมตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต……….

ผมต้องขอเริ่มด้วยการบอกว่า……….. บล็อกนี้เป็นบล็อกเรื่อง … More ผมไม่เคยคิดที่จะสั่งซื้อคอมพิวเตอร์จากออนไลน์เลย จนกระทั่งถึงวันที่ผมตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต……….