ตลาดส่วนนอกของซึกิจิ (Tsukiji Market) ยังคงเปิดให้บริการอยู่ แม้ว่าตลาดปลาส่วนในจะย้ายออกไปแล้ว

หลายคนที่ติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji … More ตลาดส่วนนอกของซึกิจิ (Tsukiji Market) ยังคงเปิดให้บริการอยู่ แม้ว่าตลาดปลาส่วนในจะย้ายออกไปแล้ว