ว่าด้วยเรื่องของการจัดรูปแบบที่นั่งสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (หรือการประชุม, การบรรยาย, สัมมนาอื่นๆ) ที่นิยมใช้กัน จากประสบการณ์ของผมที่เห็นตามสถานที่ต่างๆ พร้อมข้อดีและข้อเสีย(ที่มีเพียงไม่กี่ข้อ)

หลายๆคนที่เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ไม่ว่าจะเป็นแบบ … More ว่าด้วยเรื่องของการจัดรูปแบบที่นั่งสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (หรือการประชุม, การบรรยาย, สัมมนาอื่นๆ) ที่นิยมใช้กัน จากประสบการณ์ของผมที่เห็นตามสถานที่ต่างๆ พร้อมข้อดีและข้อเสีย(ที่มีเพียงไม่กี่ข้อ)

ไปประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเวิร์คพอยท์ Workpoint ประจำปี 2019 (2562) กับประเด็นสำคัญต่างๆในที่ประชุม(ที่ผมจำได้)และสิ่งที่ผมแปลกใจหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อวันก่อนผมได้ไปประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษ … More ไปประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเวิร์คพอยท์ Workpoint ประจำปี 2019 (2562) กับประเด็นสำคัญต่างๆในที่ประชุม(ที่ผมจำได้)และสิ่งที่ผมแปลกใจหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม