ในวันที่ผมยืนรอหน้า JR Ticket Office เพื่อที่จะรอแลกบัตร JR PASS เป็นคนแรกของวัน……….

ในฐานะที่ผมแทบจะใช้บัตร JR PASS เป็นประจำเวลาที่ไปเที่ย … More ในวันที่ผมยืนรอหน้า JR Ticket Office เพื่อที่จะรอแลกบัตร JR PASS เป็นคนแรกของวัน……….