PHOTO ESSAY FROM JAPAN: เงาของตัวผมตามสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่น………

อยากจะบอกว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบทำแทบเป็นประจำเวลาที … More PHOTO ESSAY FROM JAPAN: เงาของตัวผมตามสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่น………