PHOTO ESSAY FROM JAPAN: วันที่ผมไปเยือนศาลเจ้าสุกะ (Suga Shrine)……………

เมื่อไม่กี่วันมานี้เป็นวันครบรอบ 5 ปี ของการเข้าฉายภาพย … More PHOTO ESSAY FROM JAPAN: วันที่ผมไปเยือนศาลเจ้าสุกะ (Suga Shrine)……………