ไปประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเวิร์คพอยท์ Workpoint ประจำปี 2019 (2562) กับประเด็นสำคัญต่างๆในที่ประชุม(ที่ผมจำได้)และสิ่งที่ผมแปลกใจหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อวันก่อนผมได้ไปประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษ … More ไปประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเวิร์คพอยท์ Workpoint ประจำปี 2019 (2562) กับประเด็นสำคัญต่างๆในที่ประชุม(ที่ผมจำได้)และสิ่งที่ผมแปลกใจหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม