PHOTO ESSAY FROM JAPAN: เงาของตัวผมตามสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่น………

อยากจะบอกว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบทำแทบเป็นประจำเวลาที … More PHOTO ESSAY FROM JAPAN: เงาของตัวผมตามสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่น………

ตามรอยภาพยนตร์ Weathering With You (天気の子) ที่สถานี JR ทาบาตะฝั่งใต้ (Tabata Station South Exit): จุดหมายปลายทางที่จะไปบ้านของฮินะ

สำหรับใครที่เคยชม Weathering With You หรือ Tenki No Ko … More ตามรอยภาพยนตร์ Weathering With You (天気の子) ที่สถานี JR ทาบาตะฝั่งใต้ (Tabata Station South Exit): จุดหมายปลายทางที่จะไปบ้านของฮินะ