ใครๆก็ไปเที่ยวญี่ปุ่น: หนังสือคู่มือเกี่ยวกับการไปเที่ยวญี่ปุ่นเล่มแรกที่ผมซื้อมาใช้ประกอบในการเที่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในชีวิต

ในช่วงที่อินเตอร์เน็ตที่ยังไม่มีบทบาทมากเท่ากับในปัจจุบ … More ใครๆก็ไปเที่ยวญี่ปุ่น: หนังสือคู่มือเกี่ยวกับการไปเที่ยวญี่ปุ่นเล่มแรกที่ผมซื้อมาใช้ประกอบในการเที่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในชีวิต