จะระวังให้มากกว่านี้: เมื่อผมโดนเข็มของตัวสปาร์คจุดเตาแก๊สทิ่มที่นิ้วของผม………..

จริงๆเรื่องนี้แม้จะไม่มีอะไรมาก แต่มันก็เกี่ยวข้องกับเต … More จะระวังให้มากกว่านี้: เมื่อผมโดนเข็มของตัวสปาร์คจุดเตาแก๊สทิ่มที่นิ้วของผม………..

Case Study: 30 ปี อุบัติเหตุสายการบิน เดลต้า แอร์ไลน์ (Delta Airlines) เที่ยวบินที่ 1141 ในปี 1988: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะแค่การละเลยและขาดความเอาใส่ใจของลูกจ้างที่คิดว่าไม่เป็นไรและไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องใหญ่

วันนี้เป็นวันครบรอบ 30 ปี ของอุบัติเหตุสายการบิน เดลต้า … More Case Study: 30 ปี อุบัติเหตุสายการบิน เดลต้า แอร์ไลน์ (Delta Airlines) เที่ยวบินที่ 1141 ในปี 1988: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะแค่การละเลยและขาดความเอาใส่ใจของลูกจ้างที่คิดว่าไม่เป็นไรและไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องใหญ่