ผมรู้สึกได้เลยว่า COVID-19 ทำให้ช่วงเวลาในครึ่งปีแรกของปี 2020 ผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆ…………..

แป๊บเดียวปี 2020 ก็เข้ามาสู่กลางปีแล้ว ซึ่งก็เท่ากับว่า … More ผมรู้สึกได้เลยว่า COVID-19 ทำให้ช่วงเวลาในครึ่งปีแรกของปี 2020 ผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆ…………..