ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ (ไม่ว่าจะเป็นแบบ Laptop หรือ Desktop) ผมก็ต้องสำรองเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆของผมใส่ไว้ใน External Harddisk เสมอ…………….

จากหัวข้อก็คงอาจทำให้หลายคนก็พอจะรู้กันว่าผมกำลังจะพูดถ … More ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ (ไม่ว่าจะเป็นแบบ Laptop หรือ Desktop) ผมก็ต้องสำรองเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆของผมใส่ไว้ใน External Harddisk เสมอ…………….

เป็นสิ่งที่ผมแทบจะเจอเป็นประจำเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน: เมื่อคอมพิวเตอร์จำเป็นที่จะต้อง Update ระบบของเครื่องใหม่ในขณะที่เรากำลังใช้งานอยู่ในช่วงที่รีบเร่ง……!+__=!

น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำในการท … More เป็นสิ่งที่ผมแทบจะเจอเป็นประจำเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน: เมื่อคอมพิวเตอร์จำเป็นที่จะต้อง Update ระบบของเครื่องใหม่ในขณะที่เรากำลังใช้งานอยู่ในช่วงที่รีบเร่ง……!+__=!