สนามบินคันไซจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเหมือนกับวันที่ผมมาที่สนามบินแห่งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต : )

ในขณะนี้ที่ญี่ปุ่นก็คงไม่มีข่าวไหนที่จะไม่มีใครไม่พูดถึ … More สนามบินคันไซจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเหมือนกับวันที่ผมมาที่สนามบินแห่งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต : )