เสียงเพลงที่บรรเลงจากขลุ่ยน้ำเต้าที่คุณลุงคนหนึ่งอุตส่าห์มายืนบรรเลงให้ฟังใกล้ๆถึงที่ แต่ผมกลับไม่ได้สนใจที่จะหันมาฟังเลย……….

อย่าเข้าใจว่าผมจะมาพูดถึงการเล่นขลุ่ยน้ำเต้านะ เพราะผมเ … More เสียงเพลงที่บรรเลงจากขลุ่ยน้ำเต้าที่คุณลุงคนหนึ่งอุตส่าห์มายืนบรรเลงให้ฟังใกล้ๆถึงที่ แต่ผมกลับไม่ได้สนใจที่จะหันมาฟังเลย……….