Amane Kasai (หรือ Cure Finale) กับชีวิตและตัวตนที่แท้จริงของเธอ จากตอนที่ 19 ของ Delicious Party Precure…..

ก็เป็นไปตามที่คาดสำหรับสมาชิกพรีเคียวคนใหม่ของทีม Delic … More Amane Kasai (หรือ Cure Finale) กับชีวิตและตัวตนที่แท้จริงของเธอ จากตอนที่ 19 ของ Delicious Party Precure…..