ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ (ไม่ว่าจะเป็นแบบ Laptop หรือ Desktop) ผมก็ต้องสำรองเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆของผมใส่ไว้ใน External Harddisk เสมอ…………….

จากหัวข้อก็คงอาจทำให้หลายคนก็พอจะรู้กันว่าผมกำลังจะพูดถ … More ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ (ไม่ว่าจะเป็นแบบ Laptop หรือ Desktop) ผมก็ต้องสำรองเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆของผมใส่ไว้ใน External Harddisk เสมอ…………….