COVID-19 กับการตัดสินใจแบบเด็ดขาดที่ผมนำมาใช้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม……..

คงไม่ต้องบอกว่าสถานการณ์ภาพรวมของ COVID-19 ทั่วโลกเป็นอ … More COVID-19 กับการตัดสินใจแบบเด็ดขาดที่ผมนำมาใช้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม……..

ใครเป็นผู้เอาเมล่อนปังของ Manatsu ไป???? กับข้อเตือนใจสองข้อ จากตอนที่ 20 ของ Tropical-Rouge! Precure

ขอเริ่มต้นด้วยการบอกว่าเนื้อเรื่องตอนที่ 20 ของ Tropica … More ใครเป็นผู้เอาเมล่อนปังของ Manatsu ไป???? กับข้อเตือนใจสองข้อ จากตอนที่ 20 ของ Tropical-Rouge! Precure

ผมไม่เคยคิดที่จะสั่งซื้อคอมพิวเตอร์จากออนไลน์เลย จนกระทั่งถึงวันที่ผมตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต……….

ผมต้องขอเริ่มด้วยการบอกว่า……….. บล็อกนี้เป็นบล็อกเรื่อง … More ผมไม่เคยคิดที่จะสั่งซื้อคอมพิวเตอร์จากออนไลน์เลย จนกระทั่งถึงวันที่ผมตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต……….

Laura กับสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เธอคาดหวังสำหรับวันแรกของชีวิตการเป็นนักเรียน จากตอนที่ 18 ของ Tropical-Rouge! Precure

สำหรับตอนที่ 18 ของ Tropical-Rouge! Precure นี้ ก็ได้ดำ … More Laura กับสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เธอคาดหวังสำหรับวันแรกของชีวิตการเป็นนักเรียน จากตอนที่ 18 ของ Tropical-Rouge! Precure

ความปรารถนาที่จะเป็นมนุษย์ของ Laura ที่ได้เกิดขึ้นจริงแล้ว จากตอนที่ 17 ของ Tropical-Rouge! Precure…..

หลายคนที่ได้ติดตาม Tropical-Rouge! Precure ตั้งแต่ตอนแร … More ความปรารถนาที่จะเป็นมนุษย์ของ Laura ที่ได้เกิดขึ้นจริงแล้ว จากตอนที่ 17 ของ Tropical-Rouge! Precure…..