Happy Terrace Sky Garden: สวนที่ตั้งอยู่บนชั้น 15 ของสถานีเกียวโต (ที่บางคนอาจไม่ได้สังเกต) ที่สามารถชมวิวและถ่ายรูปได้

คนที่ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นโดยเฉพาะแถบคันไซนั้น ก็คงจะรู้ว่ … More Happy Terrace Sky Garden: สวนที่ตั้งอยู่บนชั้น 15 ของสถานีเกียวโต (ที่บางคนอาจไม่ได้สังเกต) ที่สามารถชมวิวและถ่ายรูปได้