ไม่มีใครสนใจสิ่งนี้เลยนอกจากตัวผม: โต๊ะตราประทับที่ระลึกที่ตลาดเช้า Jinya-Mae ที่ทาคายาม่า

อยากจะบอกว่าในตอนที่ผมได้ไปเดินเที่ยวและชมสินค้าที่ขายท … More ไม่มีใครสนใจสิ่งนี้เลยนอกจากตัวผม: โต๊ะตราประทับที่ระลึกที่ตลาดเช้า Jinya-Mae ที่ทาคายาม่า