PHOTO ESSAY FROM JAPAN: วันที่ผมได้ไปเยือน Tokyo Skytree เป็นครั้งแรกตั้งแต่เปิดให้บริการ……..

ตามวันนี้ที่ผมได้โพสต์ วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษ … More PHOTO ESSAY FROM JAPAN: วันที่ผมได้ไปเยือน Tokyo Skytree เป็นครั้งแรกตั้งแต่เปิดให้บริการ……..

หลากหลายสภาพและบรรยากาศมุมมองตามสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่นผ่านรูปถ่ายในรูปแบบฟิล์มจากกล้องฟิล์มของผม

จากเรื่องที่ผมเคยเขียนว่าลืมเอาม้วนฟิล์มไปญี่ปุ่นจนผมสา … More หลากหลายสภาพและบรรยากาศมุมมองตามสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่นผ่านรูปถ่ายในรูปแบบฟิล์มจากกล้องฟิล์มของผม