ไม่ใช่ว่าจะพบเห็นกันง่ายๆ: ป้าย Coca-Cola ที่มีพื้นหลังเป็นลายไม้ที่ผมไปสะดุดเจอที่ย่านเมืองเก่าในทาคายาม่า……..

หลายคนที่เคยไปเที่ยวย่านเมืองเก่า (Old Town) ในทาคายาม่ … More ไม่ใช่ว่าจะพบเห็นกันง่ายๆ: ป้าย Coca-Cola ที่มีพื้นหลังเป็นลายไม้ที่ผมไปสะดุดเจอที่ย่านเมืองเก่าในทาคายาม่า……..