PHOTO ESSAY FROM JAPAN: เงาของตัวผมตามสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่น………

อยากจะบอกว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบทำแทบเป็นประจำเวลาที … More PHOTO ESSAY FROM JAPAN: เงาของตัวผมตามสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่น………

ครั้งแรกที่ซื้ออาหารกล่องที่ 7 Eleven ญี่ปุ่นกับพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติที่คิดว่าผมเป็นคนญี่ปุ่น

ถ้าใครติดตามข่าวเกี่ยวกับแรงงานในญี่ปุ่น ก็คงจะรู้ว่าตอ … More ครั้งแรกที่ซื้ออาหารกล่องที่ 7 Eleven ญี่ปุ่นกับพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติที่คิดว่าผมเป็นคนญี่ปุ่น

หลากหลายสภาพและบรรยากาศมุมมองตามสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่นผ่านรูปถ่ายในรูปแบบฟิล์มจากกล้องฟิล์มของผม

จากเรื่องที่ผมเคยเขียนว่าลืมเอาม้วนฟิล์มไปญี่ปุ่นจนผมสา … More หลากหลายสภาพและบรรยากาศมุมมองตามสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่นผ่านรูปถ่ายในรูปแบบฟิล์มจากกล้องฟิล์มของผม